Passage och porttelefoni

Passage- och porttelefoni

Allt fler företag inser fördelarna med ett passagesystem. Fjärrstyr entrédörren till ditt företag och administrera enkelt nya och befintliga användares behörighet på din arbetsplats genom att tilldela personalen passagebrickor. Med våra passage- & porttelefonilösningar sparar du både tid och pengar samtidigt som du ökar säkerheten.

Vi har anpassade lösningar för:
• Vård och äldreomsorg
• Företag med små eller medelstora lokaler
• Stora och komplexa anläggningar
• Bostadsrättföreningar

Vi är utbildade på märkena APTUS, Scantron, Axema/Vaka, Siemens Bewator och RCO.