Certifierad anläggarfirma

Vår kvalitet är din trygghet. Vår målsättning är att alltid leverera en förstklassig anläggning med anläggarintyg och certifierade produkter till allt från små till stora företag och organisationer med högt ställda säkerhetskrav.

Säkerhetspartner i Väst är av Svensk brand- & säkerhetscertifiering godkänd anläggarfirma för installation av brandlarm och inbrottslarm (larmklass 1 och 2).
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) är ett ackrediterat certifieringsorgan som certifierar företag, personer, produkter och system inom brand- och säkerhetsområdet.

Vi kontrolleras årligen av SBSC som gör revision av vårt kvalitetssystem och stickprovskontroller på anläggningar som vi installerat, allt för att du som kund skall känna dig säker på att du valt en seriös och ambitiös leverantör av ditt säkerhetssystem.

Läs mer om Svensk brand- och säkerhetscertifiering på: www.sbsc.se

Säkerhetspartner i Väst - företaget